Do danas u bazi ima 738 lektira.


1. Cid -> Piere Corneile ( 17.2.2009, Travar) dl:1639
2. cid -> PIERRE CORNEILLE ( 17.2.2009, Eskim) dl:1157
3. Combray -> Marcel Proust ( 17.2.2009, Travar) dl:3517
4. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:2310
5. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1943
6. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1862
7. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1901
8. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1918
9. Crveno I Crno -> Henry Bel Stendal ( 17.2.2009, Jajar) dl:3428
10. Cvijet Sa raskršća -> Antun gustav matoš ( 17.2.2009, Dario) dl:1989
11. Cvijet Sa Raskršća -> Antun Gustav Matoš ( 17.2.2009, Travar) dl:4079
12. Cvijet Sa Raskršća -> Antun Gustav Matoš ( 17.2.2009, Travar) dl:3732
13. Cvijetovi Zla -> Charles Baudelaire ( 17.2.2009, Travar) dl:1209
14. Cvijetovi Zla -> Charles Baudelaire ( 17.2.2009, Travar) dl:1394
15. Decameron -> Giovanni Boccacio ( 17.2.2009, Antonija) dl:3547
16. Dečko, Dama, Kralj, Špijun -> John le Carre ( 17.2.2009, Travar) dl:595
17. DEKAMERON -> BOCCACCIO ( 17.2.2009, Sandi G.) dl:7795
18. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, FiChO) dl:5527
19. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5854
20. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:6324
21. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5676
22. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5660
23. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:6313
24. dervis i smrt -> mesa selimovic ( 17.2.2009, vinko) dl:797
25. Dervis i smrt -> Mesa selimovic ( 17.2.2009, gospodin) dl:2780
26. dERVIS I SMRT -> Mesa Selimovic ( 17.2.2009, Boom!!!) dl:1193
27. derviš i smrt -> meša selimović ( 17.2.2009, seyo) dl:3780
28. Derviš i smrt -> Meša Selimović ( 17.2.2009, anna) dl:2404
29. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Anita) dl:9233
30. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Travar) dl:8356
31. Divlji konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Antonija) dl:7135
32. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Travar) dl:7553
33. Dobar Dan Tata -> Stjepan Tomaš ( 17.2.2009, Travar) dl:1662
34. Dobar,dan tata -> Stjepan Tomaš ( 17.2.2009, Mata) dl:934
35. dobri duh zagreba -> pavao pavlicic ( 17.2.2009, kuk) dl:3005
36. dobri duh zagreba -> pavao pavlicic ( 17.2.2009, internet) dl:3711
37. Dobri Duh Zagreba -> Pavao Pavličić ( 17.2.2009, Jajar) dl:7548
38. Domobran Jambrek -> Miroslav Krleža ( 17.2.2009, Jajar) dl:1673
39. Don Kihot -> MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ( 17.2.2009, Diablo) dl:1590
40. Don Od Tromeđe -> Višnja Stahuljak ( 17.2.2009, Jajar) dl:1896
41. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:4441
42. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:5193
43. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:5411
44. Don Quijote -> Cervantes ( 17.2.2009, PERO CAR) dl:3434
45. Don Quijote -> Miguel de Cervantes Saavedra ( 17.2.2009, Denis) dl:3726
46. Don Quijote -> Miguel de Cervantes Saavedra ( 17.2.2009, Ratko) dl:3846
47. don quijote -> cervantes ( 17.2.2009, antonija) dl:1570
48. Don Quijote -> Miguel de Cervates ( 17.2.2009, Vrana) dl:3620
49. Don Quijote -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, mary) dl:3129
50. Doživljaji Hucheeberryja Fina -> Mark Twain ( 17.2.2009, Jajar) dl:5117
51. Družba Pere Kvržice -> Mate Lovrak ( 17.2.2009, Antonija) dl:7958
52. Družba Pere Kvržice -> Mato Lovrak ( 17.2.2009, Travar) dl:9644
53. družba pere kvržice -> mato lovrak ( 17.2.2009, zoabicic) dl:9993
54. Družina sinjeg galeba -> Tone Seliškar ( 17.2.2009, Antonija) dl:1841
55. Družina Sinjeg Galeba -> Tome Seliškar ( 17.2.2009, Travar) dl:1674
56. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Marac) dl:2370
57. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1932
58. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1599
59. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1905
60. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1649
61. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1656
62. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Bobi) dl:2676
63. Dubravka -> Ivan Gundučlić ( 17.2.2009, Antonija) dl:1841
64. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1863
65. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Ace) dl:5590
66. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Travar) dl:6201
67. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Antonija) dl:4682
68. DUH U MOČVARI -> ANTO GRADAŠ ( 17.2.2009, ANTE) dl:31775
69. Duh u močvari -> Anto Gardaš ( 17.2.2009, Mateo V.) dl:27084
70. Đuka Begović -> Ivan Kozarac ( 17.2.2009, Travar) dl:4140
71. Đuka Begović -> Ivan Kozarac ( 17.2.2009, Ace) dl:3364
72. Đulabije -> Stanko Vraz ( 17.2.2009, Travar) dl:728
73. dundo maroje -> marin držić ( 17.2.2009, rer) dl:3599
74. dundo maroje -> marin Držić ( 17.2.2009, seyo) dl:6565
75. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Travar) dl:9440
76. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Antonija) dl:7129
77. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Travar) dl:10216
78. Čarobni Brijeg -> Thomas Mann ( 17.2.2009, Travar) dl:590
79. Čarobni brijeg -> Thomas Mann ( 17.2.2009, Antonija) dl:332
80. čiča Goriot -> Honore Del Balzac ( 17.2.2009, Jajar) dl:2155
81. Čista krv -> Borislav Stanković ( 17.2.2009, Antonija) dl:230
82. Eko Eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, marko) dl:1802
83. eko eko -> Hrvoje krklec ( 17.2.2009, Vedran) dl:1440
84. eko eko -> stijan Krklec ( 17.2.2009, ivm) dl:507
85. Eko eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, Antonija) dl:1391
86. Eko Eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, Travar) dl:2690
87. Eko,eko -> Hrvoje Rkan ( 17.2.2009, PERO CAR) dl:1666
88. Ekvinocij -> Ivo Vojnović ( 17.2.2009, Travar) dl:3364
89. elektra -> Euripid ( 17.2.2009, Eskim) dl:5195
90. Elektra -> Euripid ( 17.2.2009, Jajar) dl:8793
91. Elektra -> Eurupid ( 17.2.2009, Antonija) dl:4563
92. EMIL I DETEKTIVI -> ERICH KASTNER ( 17.2.2009, MATEO V.) dl:16903
93. Emil I Detektivi -> Erich Kastner ( 17.2.2009, Jajar) dl:12947
94. eneida -> vergilije ( 17.2.2009, godiva) dl:6027
95. Eneida -> Vergilije ( 17.2.2009, nikol) dl:7564
96. Ephraim Kishon -> Kod kuće je najgore ( 17.2.2009, Antonija) dl:600
97. Čudnovate Zgode šegrta Hlapica -> Ivana Brlic Mazuranic ( 17.2.2009, Munj@) dl:1361
98. Eugenie Grandet -> Honore De Balzac ( 17.2.2009, Travar) dl:1040
99. Čuvaj se senjaske ruke -> August šenoa ( 17.2.2009, Antonija) dl:1168
100. čuvaj se senjke ruke -> august šenoa ( 17.2.2009, skorpion1) dl:259
Page:   << Prev   1  2  3   4   5   6   7   8   Next >>


Sve skinuto/poslano sa/na ove stranice koristite na vlastitu odgovornost.
Autor ovih stranica nije odgovoran ako dođe do bilo kakvog spora oko skinutih/poslanih materijala.


 © 1998-2008 Protect by Livada      
Add Homepage | Add Bookmark