Do danas u bazi ima 738 lektira.


1. Cid -> Piere Corneile ( 17.2.2009, Travar) dl:1654
2. cid -> PIERRE CORNEILLE ( 17.2.2009, Eskim) dl:1165
3. Combray -> Marcel Proust ( 17.2.2009, Travar) dl:3531
4. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:2327
5. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1954
6. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1862
7. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1918
8. Crni Mačak -> Adgar Allan Poe ( 17.2.2009, Travar) dl:1936
9. Crveno I Crno -> Henry Bel Stendal ( 17.2.2009, Jajar) dl:3428
10. Cvijet Sa raskršća -> Antun gustav matoš ( 17.2.2009, Dario) dl:2000
11. Cvijet Sa Raskršća -> Antun Gustav Matoš ( 17.2.2009, Travar) dl:4088
12. Cvijet Sa Raskršća -> Antun Gustav Matoš ( 17.2.2009, Travar) dl:3746
13. Cvijetovi Zla -> Charles Baudelaire ( 17.2.2009, Travar) dl:1224
14. Cvijetovi Zla -> Charles Baudelaire ( 17.2.2009, Travar) dl:1400
15. Decameron -> Giovanni Boccacio ( 17.2.2009, Antonija) dl:3563
16. Dečko, Dama, Kralj, Špijun -> John le Carre ( 17.2.2009, Travar) dl:602
17. DEKAMERON -> BOCCACCIO ( 17.2.2009, Sandi G.) dl:7814
18. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, FiChO) dl:5539
19. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5867
20. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:6342
21. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5700
22. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:5670
23. Dekameron -> Giovanni Boccaccio ( 17.2.2009, Travar) dl:6335
24. dervis i smrt -> mesa selimovic ( 17.2.2009, vinko) dl:838
25. Dervis i smrt -> Mesa selimovic ( 17.2.2009, gospodin) dl:2792
26. dERVIS I SMRT -> Mesa Selimovic ( 17.2.2009, Boom!!!) dl:1198
27. derviš i smrt -> meša selimović ( 17.2.2009, seyo) dl:3786
28. Derviš i smrt -> Meša Selimović ( 17.2.2009, anna) dl:2420
29. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Anita) dl:9239
30. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Travar) dl:8378
31. Divlji konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Antonija) dl:7141
32. Divlji Konj -> Božidar Prosenjak ( 17.2.2009, Travar) dl:7567
33. Dobar Dan Tata -> Stjepan Tomaš ( 17.2.2009, Travar) dl:1680
34. Dobar,dan tata -> Stjepan Tomaš ( 17.2.2009, Mata) dl:935
35. dobri duh zagreba -> pavao pavlicic ( 17.2.2009, kuk) dl:3022
36. dobri duh zagreba -> pavao pavlicic ( 17.2.2009, internet) dl:3727
37. Dobri Duh Zagreba -> Pavao Pavličić ( 17.2.2009, Jajar) dl:7577
38. Domobran Jambrek -> Miroslav Krleža ( 17.2.2009, Jajar) dl:1685
39. Don Kihot -> MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ( 17.2.2009, Diablo) dl:1609
40. Don Od Tromeđe -> Višnja Stahuljak ( 17.2.2009, Jajar) dl:1903
41. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:4442
42. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:5202
43. Don Quijot -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, Travar) dl:5423
44. Don Quijote -> Cervantes ( 17.2.2009, PERO CAR) dl:3442
45. Don Quijote -> Miguel de Cervantes Saavedra ( 17.2.2009, Denis) dl:3733
46. Don Quijote -> Miguel de Cervantes Saavedra ( 17.2.2009, Ratko) dl:3877
47. don quijote -> cervantes ( 17.2.2009, antonija) dl:1570
48. Don Quijote -> Miguel de Cervates ( 17.2.2009, Vrana) dl:3643
49. Don Quijote -> Miguel de Cervantes ( 17.2.2009, mary) dl:3142
50. Doživljaji Hucheeberryja Fina -> Mark Twain ( 17.2.2009, Jajar) dl:5132
51. Družba Pere Kvržice -> Mate Lovrak ( 17.2.2009, Antonija) dl:7974
52. Družba Pere Kvržice -> Mato Lovrak ( 17.2.2009, Travar) dl:9653
53. družba pere kvržice -> mato lovrak ( 17.2.2009, zoabicic) dl:10008
54. Družina sinjeg galeba -> Tone Seliškar ( 17.2.2009, Antonija) dl:1867
55. Družina Sinjeg Galeba -> Tome Seliškar ( 17.2.2009, Travar) dl:1707
56. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Marac) dl:2387
57. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1952
58. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1615
59. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1920
60. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1660
61. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1665
62. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Bobi) dl:2695
63. Dubravka -> Ivan Gundučlić ( 17.2.2009, Antonija) dl:1849
64. Dubravka -> Ivan Gundulić ( 17.2.2009, Travar) dl:1869
65. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Ace) dl:5597
66. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Travar) dl:6221
67. Duga -> Dinko Šimunović ( 17.2.2009, Antonija) dl:4699
68. DUH U MOČVARI -> ANTO GRADAŠ ( 17.2.2009, ANTE) dl:31785
69. Duh u močvari -> Anto Gardaš ( 17.2.2009, Mateo V.) dl:27097
70. Đuka Begović -> Ivan Kozarac ( 17.2.2009, Travar) dl:4168
71. Đuka Begović -> Ivan Kozarac ( 17.2.2009, Ace) dl:3364
72. Đulabije -> Stanko Vraz ( 17.2.2009, Travar) dl:737
73. dundo maroje -> marin držić ( 17.2.2009, rer) dl:3606
74. dundo maroje -> marin Držić ( 17.2.2009, seyo) dl:6598
75. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Travar) dl:9450
76. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Antonija) dl:7142
77. Dundo Maroje -> Marin Držić ( 17.2.2009, Travar) dl:10230
78. Čarobni Brijeg -> Thomas Mann ( 17.2.2009, Travar) dl:597
79. Čarobni brijeg -> Thomas Mann ( 17.2.2009, Antonija) dl:348
80. čiča Goriot -> Honore Del Balzac ( 17.2.2009, Jajar) dl:2162
81. Čista krv -> Borislav Stanković ( 17.2.2009, Antonija) dl:238
82. Eko Eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, marko) dl:1802
83. eko eko -> Hrvoje krklec ( 17.2.2009, Vedran) dl:1454
84. eko eko -> stijan Krklec ( 17.2.2009, ivm) dl:524
85. Eko eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, Antonija) dl:1403
86. Eko Eko -> Hrvoje Hitrec ( 17.2.2009, Travar) dl:2711
87. Eko,eko -> Hrvoje Rkan ( 17.2.2009, PERO CAR) dl:1681
88. Ekvinocij -> Ivo Vojnović ( 17.2.2009, Travar) dl:3375
89. elektra -> Euripid ( 17.2.2009, Eskim) dl:5203
90. Elektra -> Euripid ( 17.2.2009, Jajar) dl:8810
91. Elektra -> Eurupid ( 17.2.2009, Antonija) dl:4572
92. EMIL I DETEKTIVI -> ERICH KASTNER ( 17.2.2009, MATEO V.) dl:16903
93. Emil I Detektivi -> Erich Kastner ( 17.2.2009, Jajar) dl:12961
94. eneida -> vergilije ( 17.2.2009, godiva) dl:6050
95. Eneida -> Vergilije ( 17.2.2009, nikol) dl:7582
96. Ephraim Kishon -> Kod kuće je najgore ( 17.2.2009, Antonija) dl:616
97. Čudnovate Zgode šegrta Hlapica -> Ivana Brlic Mazuranic ( 17.2.2009, Munj@) dl:1382
98. Eugenie Grandet -> Honore De Balzac ( 17.2.2009, Travar) dl:1048
99. Čuvaj se senjaske ruke -> August šenoa ( 17.2.2009, Antonija) dl:1186
100. čuvaj se senjke ruke -> august šenoa ( 17.2.2009, skorpion1) dl:293
Page:   << Prev   1  2  3   4   5   6   7   8   Next >>


Sve skinuto/poslano sa/na ove stranice koristite na vlastitu odgovornost.
Autor ovih stranica nije odgovoran ako dođe do bilo kakvog spora oko skinutih/poslanih materijala.


 © 1998-2008 Protect by Livada      
Add Homepage | Add Bookmark